Thursday, 17 April 2008

Mesra Berkebajikan..Membela Nasib Ibu Tunggal

Rabu, 9.30 pagi.
Dalam melaksanakan moto 'Mesra Berkebajikan', YB ADUN Hulu Kelang telah mengaturkan perjumpaan dengan beberapa individu dan organisasi yang berkenaan. Satu pertemuan telah diadakan khusus untuk membincangkan tentang kebajikan "Ibu Tunggal". Pertemuan diadakan di pejabat Penghulu Ulu Kelang.

Dalam pertemuan tersebut Pengerusi dan Setiausaha Persatuan Ibu Tunggal turut hadir, begitu juga wakil dari Pejabat Daerah yang bertanggungjawab dalam bahagian Kebajikan Masyarakat turut hadir. Jabatan ini sangat penting kerana segala bantuan yang sepatutnya didapati oleh masyarakat yang susah akan disalurkan ke bahagian ini. Maka rakyat yang susah perlu tahu bentuk bantuan yang disediakan dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Sebelum ini mungkin maklumat yang penting ini tidak sampai kepada golongan yang sepatutnya. Maka ramai yang tidak mendapat hak yang sepatutnya mereka dapati. Maka untuk memastikan nasib golongan ibu tunggal ini terbela maka satu program khusus akan diadakan untuk mereka.

Program pertama yang akan dilaksanakan ialah untuk mengenal pasti semua ibu tunggal yang ada di DUN Hulu Kelang dan mengajak seramai mungkin ibu tunggal yang ada untuk turut sama hadir ke majlis yang bakal diadakan. Mereka akan diberi maklumat akan peluang bantuan yang tersedia kepada mereka dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Program ini akan dilaksanakan bersama Pusat Zakat Selangor yang juga akan memberi maklumat mengenai bantuan yang disediakan oleh Pusat Zakat. Beberapa program susulan akan dilaksanakan seperti program Motivasi dan Kelas-kelas Keusahawanan.

Harapan kita semua ialah semoga semua golongan ibu tunggal dapat menerima bantuan yang sepatutnya tanpa mengira fahaman politik mereka. Semoga mereka dapat hidup berdikari dan berjaya dalam kehidupan mereka. Nasib anak-anak mereka juga terbela dan tidak ada lagi anak-anak yang terpaksa tercicir dari mendapat pendidikan yang sempurna lantaran kesusahan hidup yang terpaksa mereka tanggung.

No comments: